La Órbita Microcósmica

La Órbita Microcósmica

etiquetes :

categoria : bloc

La Órbita Microcósmica

Tian Xiao ZhouLa Órbita Microcósmica o Xiao Zhou Tian es una práctica de alquimia interna taoista mediante la cual se aumenta el caudal y se optimiza el curso de Qi en su recorrido por los canales extraordinarios Du Mai y Ren Mai que se conectan entre sí formando un circuito cerrado. La energía orbita alrededor de los 3 Dan Tians del cuerpo humano, por lo que se denomina Xiao Zhou Tian o órbita microcósmica, dado que el ser humano se comprende como un pequeño cosmos.

Generalment el Qi circula al "ralentí" per aquests canals, patint embussos i bloquejos deguts a males postures i cristal · litzacions originades per emocions no manifestades o pensaments reprimits. Quan els canals Du Mai i Ren Mai estan drenats (Definició Drenar: Donar sortida i corrent a les aigües mortes o l'excessiva humitat dels terrenys, per mitjà de rases o canonades) i no tenen estancaments ni dispersions garanteixen el lliure pas a un bon cabal d'energia. Llavors el practicant disposa d'una dotació energètica que és clau per a la salut física, emocional i mental.

Du Mai i Ren Mai pertanyen als vuit meridians extraordinaris que són els encarregats d'administrar el iuan Qi o Energia Vital Original, és a dir heretada i per tant de reserva limitada. Aquests meridians aboquen el seu Energia Vital Original als 12 meridians principals quan l'Energia Vital nutritiva que circula per aquests últims està en defecte, o la recullen si està en excés a través dels punts de connexió que actuen a manera de comportes.

La pràctica està especialment indicada per prevenir i atenuar patologies de caràcter congènit o malalties de tipus hereditari. Quan hi ha una insuficiència o activitat irregular de Yuan Qi que és Prenatal i per tant congènita, és convenient drenar els 8 canals extraordinaris per canalitzar i consolidar l'energia vital original. L'origen i desenvolupament de les malalties es produeix com a resultat de factors tant hereditaris com adquirits que són interdependents i s'influencien mútuament, per tant és convenient practicar sistemes de Qigong que comprenguin la prevenció d'ambdós tipus de patologia.

La postura ideal és la d'assegut. Es pot seure en una cadira que no tingui reposa-braços, que permeti doblegar els genolls 90 º al recolzar els peus a terra a una distància igual que l'ample de les espatlles. Es manté la columna recta sense recolzar al respatller de la cadira de manera que formi amb les cuixes altre angle de 90 º. Se situen els palmells relaxadament sobre de les cuixes. Es relaxen les espatlles, s'enfonsa el pit i es ajusten els ulls. La boca està tancada i la llengua es recolza en el paladar. També es pot asseure a terra amb les cames creuades, situant els peus sota les cuixes amb les plantes cap a fora. Es col · loquen les mans davant l'abdomen, l'esquerra sobre de la dreta; el polze de la mà dreta pressiona el-Ziwen-, l'arruga que uneix la palma i el dit anular de la mà esquerra, les puntes dels dits polze i cor de la mà esquerra es toquen. Aquesta postura es diu Zi Wu Dj Shi, i és la que adoptaven els mestres taoistes. També es poden posar les dues mans amb els palmells cap avall sobre els genolls. Per als occidentals la posició asseguda a terra produeix al cap d'un cert temps entumiment a les cames, per tant és ideal seure sobre un coixí o sobre una guia de telèfon que permet mantenir els malucs relaxades per tant la postura es fa més còmoda i confortable. La pràctica de l'òrbita Microcòsmica sempre es realitza assegut, en una cadira oa terra:

Tian Xiao Zhou Tian Xiao Zhou Tian Xiao Zhou Tian Xiao Zhou

Primer es genera i obté Yuan Qi, mitjançant procés i transformació del Yuan Jing o Essència Primordial dels ronyons que han estat activats gràcies a la respiració abdominal, que passa i s'emmagatzema en el Dan Tian Inferior. Posteriorment, mitjançant la consciència mental i la respiració s'indueix (Definició Induir: Produir a distància en altres cossos fenòmens elèctrics o magnètics. Instigar, persuadir, moure a algú) el Qi que baixa des del Dan Tian inferior fins al punt Huiyin per pujar pel canal Du Mai i baixar pel canal Ren Mai per tornar novament al Dan Tian inferior. La ment dirigeix ​​el Qi, Yi Yi Yin Qi, resen els taoistes, el moviment energètic es realitza per un exercici mental d'inducció que guia i vehicula l'energia. Durant la inspiració el Qi puja i en l'espiració el Qi baixa. Cal tenir la llengua descansant al paladar (Dóna Qiao) i l'esfínter contret (Tu Gang) en la inspiració, per crear un circuit tancat i estanc. Amb el temps i la pràctica, el Qi que s'acumula al Dan Tian no es dispersa i es posa en circulació de manera espontània en aquests dos canals.

Tian Xiao Zhou
.

En la seva òrbita, el Qi activa uns punts d'especial rellevància que són els següents:

Punts del canal Du Mai

1DM Changqiang o Creixement de la Força de la Longevitat
Situat al còccix. En aquest punt es pot fusionar l'energia de la terra, amb l'energia sexual i l'energia refinada del cel. Amb el punt drenat, el passat és viscut com una font d'objectius aconseguits. Amb el punt dispers, el passat es viu com una presó i hi ha pors inconscients que afloren.

4DM Migmen o Porta de la Vida
Situat entre la segona i tercera vèrtebra lumbar i enmig dels ronyons. Quan està drenat se sent obertura, generositat, abundància. Quan està dispers hi ha inseguretat i por. Es connecta amb els ronyons, reserves d'essència primordial, arrels de la vida i origen de l'innat. El punt drenat enforteix el ronyó i per tant venç l'astènia. Prevé problemes sexuals com impotència i ejaculació precoç.

6DM Jizhong o Centre de la Columna
Situat entre la 11 i dotzena vèrtebra dorsal, prop de les adrenals. Amb el punt drenat hi vitalitat i confiança. Activa el cor. El punt dispers promou abatiment i poden retornar vells temors.

10 DM Lingtai o Terrassa de l'Esperit
Situat entre la sisena i la setena vèrtebra dorsal és un punt oposat al cor. Amb el punt drenat hi ha sensació de llibertat, gratitud, aflora la virtut del perdó. El punt dispers genera agitació i desesperació.

14 DM Dazhui o Gran Prominència
Situat entre la setena vèrtebra cervical i la primera dorsal. Oposat a la gola. Quan està drenat, permet abraçar el sentit humà, sentint-se connectat amb el proïsme. Si està dispers, la persona troba tot negatiu i percep una sensació de no encaixar. És el màxim punt Yang de la cadena Du Mai, en ell convergeixen els 3 meridians Yang de la mà.

17 DM Naohu o Porta Interior del Cervell
Situat al buit més enfonsat de la base occipital, prop del cerebel. Controla la respiració. Indueix la inspiració creativa quan està drenat, la ment es espessa quan està dispers.

20 DM Baihui o Cent reunions
En el vèrtex de la volta craniana, situat en el punt mitjà que uneix els vèrtexs de les orelles. Es connecta amb la glàndula pineal. Quan està drenat, la persona se sent guiat per forces superiors, irradiant felicitat i pau. Quan està dispers hi ha desil · lusions la persona se sent víctima o esclava. El cap és el lloc on tots els canals Yang s'uneixen, Baihui uneix els 3 meridians Yang de la mà i els 3 meridians Yang de la Cama al Du Mai i té la funció d'unir l'qi a la part superior pel que activa la funció vital del metabolisme i atorga claredat a la ment.

E.M. Yintang o Ull del Cel
Situat a l'entrecella. És un punt extra-meridià és a dir no pertany a cap meridià, però hi ha una forta acumulació energètica atès que es comunica amb el Dan Tian Superior. És el centre de la saviesa i del sentit de l'orientació. Si està drenat no és fàcil sobresaltar, es desperta la intuïció i es té accés a un coneixement espontani de les coses. Si roman dispers, la ment divaga indecisa i sense direcció. Té connexió amb Tianting (Punt Extra), 20 DM Baihui i el canal de la vesícula biliar. La dispersió d'energia en aquest punt produeix pesadesa i mal de cap, migranyes i congestió en els ulls.

28 DM Yinjiao o Encreuament del Yin
Aquesta situat a la geniva del maxil · lar superior, entre els incisius mitjans superiors i es connecta a través de la llengua, que forma un pont anomenat Dóna Qiao, amb el punt 24RM Chengjiang, per unir els canals Du Mai i Ren Mai.

Punts del canal Ren Mai

24 RM Chengjiang o Recepció de líquids
Està situat en el buit immediatament per sobre del mentó. Es connecta amb el Yinjiao del Canal Du Mai.

22RM Tiandu o Senyal Celeste
Situat al buit de la part alta de l'estèrnum entre les dues clavícules. És el centre de la comunicació i els somnis. Quan està drenat, flueix l'expressió i la inspiració, si està dispers, la persona es torna introvertida, no li agraden els canvis. Drenat prevé la tos, el mal de coll, nàusees i vòmits. En aquest punt convergeix l'energia Yang i l'energia Yin. Situat a la part alta del tòrax, àrea que controla el Qi, ventila els pulmons i resol problemes de flegma. Indicat per baixar el Qi en el tractament d'asma i recuperar-se de afonies.

17RM Shanzhong o Centre del Pit
Situat entre els dos mugrons, prop del cor. Té una forta acumulació energètica, atès que es connecta amb el Dan Tian medi. Shanzhong uneix els 3 meridians Yin de la mà i els 3 meridians Yin de la Cama al Ren Mai. És el seient del goig, la compassió i el lliurament. Si el punt està drenat, la persona és servicial i mostra alhora un gran respecte pel proïsme. Quan està dispers s'és incapaç d'estimar i se sent pena per si mateix. Utilitzat per tractar la tos, el dolor al pit, dispnea i dolor en les dorsals. Refreda el foc dels pulmons i calma la ment i el cor. Facilita la circulació de l'energia cap amunt o cap avall en estar situat entre els Dan Tian inferior i superior.

12RM Zhongwan o Granero Central
Situat a la punta de l'estèrnum, en el plexe solar. Quan està drenat un se sent lliure i amb ganes de córrer riscos en interès propi i dels altres. Quan està dispers s'és envaït per les preocupacions. Drenat prevé el mal d'estómac, acidesa, inflor i diarrea i enforteix el Qi de la melsa. Connecta amb els meridians Taiyang i Shaoyang de la mà i Yang Ming del peu i amb els òrgans Fu. Regula el Jiao Mitjà i descongestiona l'estancament de Qi. Facilita el desplaçament de l'energia entre el Dan Tian inferior i el medi.

8RM Shenque o Porta del Palau Emocional
Situat al melic. Equilibra i centra quan està obert. Produeix descuit i despistar quan està tancat. És pràctica habitual en Qigong fer rotacions al voltant l'Shenque per aposentar el iuan Qi al centre. No pot activar ni per acupuntura ni Tui Na.

6 RM Qihai o Mar d'Energia
Situat 3 dits per sota del melic. Té una forta acumulació energètica, atès que es connecta amb el Dan Tian inferior. Com el seu nom indica, proporciona un mar de pau i equilibri físic i emocional. Quan està dispers, ens sentim febles i alacaiguts. És lloc de retorn de l'energia vital congènita i el punt fonamental de la respiració abdominal. Drenat activa i mobilitza el Yuan Qi, reforça el Qi del ronyó i escalfa l'Jiao Inferior.

3RM Zhongji o Centre Més Elevat
Situat sobre de l'os del pubis. Quan està dispers l'individu és incapaç de gaudir de la vida i es torna negatiu i derrotista. Si està drenat es tenen ganes de realitzar projectes amb entusiasme i creativitat.

1RM Huiyin o Retrobament amb el Yin
Situat al perineu, entre els genitals i l'anus. Connecta amb l'energia de la terra. Quan està drenat la persona se sent sòlida, arrelada, amb confiança i en pau amb si mateix. Si està tancat la persona es torna solitària i insegura i demostra por als canvis. Hui Yin és el punt d'origen dels canals Du Mai, Ren Mai i Chong Mai. Durant la pràctica de l'orbita Microcòsmica aquest punt comença a escalfar-se i bategar, indicador d'activació i vehiculització de l'energia.

Els estrets de l'òrbita

En aquest circuit hi 3 trams estrets o "colls d'ampolla" que els Taoistas cridaven murs d'acer o Sant Guan i que cal tenir en compte.

Els 3 estan situats durant l'ascens, al canal Du Mai i són els següents:

L'estret del Cóccix o Weiluguan
Coincideix amb el punt 1DM Changqiang. Com el còccix està recobert només per una fina capa muscular, el canal energètic s'afina i dispersa en aquest punt i és fàcil que apareguin obstruccions. La inducció d'energia vital ha de ser suau però alhora ferma, es fa coincidir amb la inspiració i amb la contracció de l'esfínter (Tu Gang) que es dirigeix ​​cap a aquest puento, acció que ajuda a moure el Qi cap amunt.

L'estret de la Columna o Jiajiguan
Coincideix amb el punt 10DM Lingtai (Situat entre la sisena i la setena vèrtebra dorsal és un punt oposat al cor). Si l'energia no aconsegueix passar es desvia cap al cor i l'accelera. És convenient prestar molta atenció i ser curosos durant aquest tram. La clau està a adoptar una intenció mental rigorosa i constant. Màxima concentració en la inducció.

L'estret del Coixí de Jade o Yuszhenguan
Coincideix amb el punt 17DM Naohu a la base craniana. És un punt difícil de traspassar. Es dirigeix ​​la mirada cap a l'interior del punt i amb la intenció ferma es concentra l'energia vital per evitar que es dispersi, alhora que es la fa pujar cap al vèrtex del crani. Es indueix l'energia des Baihui, s'estira.

Font: Institut Qigong de Barcelona


Subscriu-te al meu Newsletter

Ompli el següent formulari per subscriure

Nom:
correu electrònic:

Últimes Entrades From Blog

http://www.alquimiainterna.com/wp-content/uploads/2018/07/97281.jpeg
El Té: Molt Més que Infusions
A més dels molts beneficis que ens pot aportar prendre el te en infusió a la nostra salut, com així us ho comento al vídeo que podeu veure una miqueta més avall, aquesta planta té enormes possibilitats, no solament per a la nostra salut, sinó que ens pot ajudar en variades tasques. A continuació podeu trobar alguns exemples de
http://www.alquimiainterna.com/wp-content/uploads/2018/02/IMG-20180216-WA0025.jpg
xerrada / Taller – Una Visió Sana Practicant Qigong
    El passat 16 de febrer, amb motiu de la celebració de l'Any Nou Xinès, Iván Trujillo va realitzar un taller gratuït d'una senzilla sèrie d'exercicis de Qigong que poden ajudar a mantenir i millorar l'estat de salut dels nostres ulls i la nostra visió. Si no vas poder assistir, aquí ho podràs veure
http://www.alquimiainterna.com/wp-content/uploads/2017/12/perro-3.jpg
Feliç Any Nou Xinès: Gos Marró de Terra Yang
A la Xina i altres països orientals, el calendari es regeix per la Lluna, és per això que l'any no comença el dia 1 de gener sinó a finals de gener oa principis de febrer. És el calendari més vell conegut i els seus orígens es remunten a l'any 2637 abans de Crist, quan el seu
http://www.alquimiainterna.com/wp-content/uploads/2017/12/i-ching.jpg
En Què Consisteix i Com Consultar el I Ching – L'Oracle Xinès
En aquest vídeo, Iván Trujillo explica en què consisteix el sorprenent oracle xinès I Ching, El Llibre de les Mutacions, a més d'explicar també com consultar-ho de una manera molt senzilla. Si vols descarregar-te el llibre de l'I CHING clickar AQUÍ
http://www.alquimiainterna.com/wp-content/uploads/2017/08/ritan-park-beijing-kevin-frayer-1024x671.jpg
Universitat de Jaén: Practicar Taichí Redueix Caigudes d'Adults Majors
Les troballes de membres dels grups Estudi en Activitat Física, Fisioteràpia i Salut, d'Infermeria i Innovació en Cures i Salut i Estrès Cel·lular i Edat s'han publicat recentment a la prestigiosa revista científica 'Journal of the American Geriatrics Society‘ i ofereixen una manera simple i holística de prevenir lesions, segons ha informat
http://www.alquimiainterna.com/wp-content/uploads/2017/01/gallo.jpg
Feliç Any Nou: Gall Vermell de Foc Yin
A la Xina i altres països orientals, el calendari es regeix per la Lluna, és per això que l'any no comença el dia 1 de gener sinó a finals de gener oa principis de febrer. És el calendari més vell conegut i els seus orígens es remunten a l'any 2637 abans de Crist, quan el seu
2 Senzilles Eines Anti-Estrès
Pateixes sovint d'estrès? Vols conèixer dues maneres fàcils de fer-lo desaparèixer del teu dia a dia? En aquest vídeo Iván Trujillo mostra dues senzilles tècniques per aconseguir que desaparegui.
http://www.alquimiainterna.com/wp-content/uploads/2016/08/TENSAR-EL-ARCO.png
Les 8 Joies – Tibar l'Arc
Amb aquest vídeo Iván Trujillo explica com realitzar el segon exercici pertanyent al sistema Health Qigong Baduanjin o Les 8 Joies, l'anomenat «Tibar l'arc per disparar una fletxa al falcó».     Esperem que us agradi i que us sigui d'utilitat.  
http://www.alquimiainterna.com/wp-content/uploads/2016/08/foto.jpg
És possible envellir amb salut? La perspectiva de la medicina tradicional xinesa
Tot i que és evident que el risc de malalties i disfuncions s'incrementa a mesura que s'envelleix, gaudir de bona salut en la vellesa és perfectament possible. Moltes de les malalties, discapacitats i morts relacionades amb malalties cròniques es poden evitar si es prenen certes mesures preventives.
http://www.alquimiainterna.com/wp-content/uploads/2016/06/sosTENER-EL-CIELO-CARATULA-VIDEO-75.png
Les 8 Joies – Sostenir el Cel
Amb el següent vídeo, Iván Trujillo inicia una sèrie de vídeos en què explicarà com practicar de manera correcta cadascun dels exercicis que conforma el sistema de Qigong més popular i practicat arreu del món, el sistema Health Qigong Baduanjin o Les 8 Joies. En aquest vídeo tracta el primer exercici,